Různé sborové akce v roce 2019


Vánoční koncerty v Praze 15.12. 2019
KOZT_2019-12_Staromak-1.jpg
KOZT_2019-12_Staromak-2.jpg
KOZT_2019-12_Staromak-3.jpg
KOZT_2019-12_Staromak-4.jpg
KOZT_2019-12_Staromak-5.jpg
KOZT_2019-12_Staromak-6.jpg
KOZT_2019-12b_Rybovka-s-Labyrintem.jpg

Vystoupení s dudáky v Jízdárně 12.5. 2019
KOZT_2019-05_Jizdarna-s-dudaky.jpg