Vanoční zpívání - prosinec 2007

KOZT-2007-12a-Salvator-01.JPG
Prochazka Prahou pred koncertem, XII/2007
KOZT-2007-12a-Salvator-02.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-03.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-04.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-05.jpg
KOZT-2007-12a-Salvator-06.jpg
KOZT-2007-12a-Salvator-07.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-08.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-09.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-10.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-11.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-12.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-13.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-14.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-15.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-16.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-17.JPG
KOZT-2007-12a-Salvator-18.JPG
KOZT-2007-12b-BetlemskaKaple-01.JPG
Pred koncertem v Betlemske kapli, XII/2007
KOZT-2007-12c-MarianskeLazne-01.jpg
Spolecna fotka KOZTliveCZ+Fontána, XII/2007
KOZT-2007-12c-MarianskeLazne-02.jpg
Spolecna fotka KOZTliveCZ+Fontána, XII/2007
KOZT-2007-12c-MarianskeLazne-03.jpg
KOZT-2007-12c-MarianskeLazne-04.jpg
KOZT-2007-12d-Plana-01.JPG
Zkouška ve mlýně - rozehřívání tenorů
KOZT-2007-12d-Plana-02.JPG
Zkouška ve mlýně - temperování basů
KOZT-2007-12d-Plana-03.JPG
Zkouška ve mlýně - ASA sandwich
KOZT-2007-12d-Plana-04.JPG
Pepa v bravurním záskoku
KOZT-2007-12d-Plana-05.JPG
Dohadování a dolaďování
KOZT-2007-12d-Plana-06.JPG
Michal jede... (a soprán se směje)
KOZT-2007-12d-Plana-07.JPG
Zvuková zkouška v kostele
KOZT-2007-12d-Plana-08.JPG
Zkouška v kostele - soprány
KOZT-2007-12d-Plana-09.JPG
Zkouška v kostele - skoroTachovská silná čtyřka
KOZT-2007-12d-Plana-10.JPG
"Nu nu, proč mi nedáš ?!", Eva nevěří...
KOZT-2007-12d-Plana-11.JPG
Klidná síla (ona snad nemá nervy...)
KOZT-2007-12d-Plana-12.JPG
Úvodní slovo v Radky podání
KOZT-2007-12d-Plana-13.JPG
...a už to jede (a nedá se to zastavit)
KOZT-2007-12d-Plana-14.JPG
"Vzhůru bratři jenom čerstvě vstávejte!"
KOZT-2007-12d-Plana-15.JPG
Sbor s varhanicí, obracečkou a zvukařem v celé kráse
KOZT-2007-12d-Plana-16.JPG
"SRAdostí a plesáním..." (a možná spadne i kostel)
KOZT-2007-12d-Plana-17.JPG
Bylo tam docela nabito, ale pořád hrozná zima.
KOZT-2007-12d-Plana-18.JPG
Soprán v nejvyšším nasazení zpívá svůj oblíbený Šluschor
KOZT-2007-12d-Plana-19.JPG
Společná koleda s diváky
KOZT-2007-12d-Plana-20.JPG
Posezení "PO" - veselé zážitky
KOZT-2007-12d-Plana-21.JPG
Posezení "PO" - zadumčivá analýza
KOZT-2007-12e-Tachov-01.JPG
Rezezpívávání pře půlnoční, Tachov XII/2007
KOZT-2007-12e-Tachov-02.JPG
Rezezpívávání pře půlnoční, Tachov XII/2007
KOZT-2007-12e-Tachov-03.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-04.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-05.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-06.JPG
V kostele na kúru při půlnoční mši, Tachov XII/2007
KOZT-2007-12e-Tachov-07.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-08.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-09.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-10.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-11.JPG
KOZT-2007-12e-Tachov-12.jpg
KOZT-2007-12f-Kasperky-01.JPG
Speciální historický nástroj (pozitiv), Kašperské hory, XII/2007
KOZT-2007-12f-Kasperky-02.JPG
Zkouška před koncertem, KOZTliveCZ + Svatobor, Kašperské hory XII/2007
KOZT-2007-12f-Kasperky-03.JPG
KOZT-2007-12f-Kasperky-04.JPG
KOZT-2007-12f-Kasperky-05.jpg
KOZT-2007-12f-Kasperky-06.jpg
KOZT-2007-12f-Kasperky-07.jpg
KOZT-2007-12f-Kasperky-08.jpg
Při koncertu - KOZTliveCZ + Svatobor, Kašperské hory XII/2007
KOZT-2007-12f-Kasperky-09.jpg
KOZT-2007-12f-Kasperky-10.JPG
KOZT-2007-12f-Kasperky-11.JPG