Unie českých pěveckých sboru

Regionální portál - Tachov.cz

Seznam

Naši sponzoři:

Město Tachov

Několik slov o sboru:

KOZTliveCZ je smíšený komorní sbor z Tachova, jehož první aktivity začaly již v roce 1993. Naším prvním sbormistrem byl pan Josef Brabenec, sbormistr Tachovského dětského sboru (TDS). Po krátké době se však ukázalo, že pravidelná účast na zkouškách je příliš časově náročná a tak sbor svoji činnost dočasně ukončil.

Ke znovuobnovení komorního sboru došlo na podzim roku 1996, kdy se sbormistryní stala paní Jana Válová. Od té doby fungujeme neptřeržitě a zhruba od roku 2004 jsme náš dlouhý název „Smíšený komorní sbor z Tachova“ zkrátili na „KOZTliveCZ“ (viz níže).

Základnu původně tvořili převážně odrostlí členové TDS, ale časem se sbor rozrostl o mnoho dalších zpěváků. V současnosti náš sbor tvoří zhruba 25 členů ve věku od 16 do 50 let.

Naší sbormistryní je paní Zuzana Černá a sbormistrem pan Tomáš Mates, kteří KOZTliveCZ společně vedou od roku 2007.

Repetoár sboru tvoří úpravy moderních písní, spirituály, lidové písně a skladby světského i duchovního charakteru od středověku až do současnosti. Převážnou část skladeb zpíváme acapella.

KOZTliveCZ vystupuje na různých kulturních akcích v regionu (Tachov, Planá u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně), ale koncertuje i na jiných místech ČR – např. spolu se spřátelenými hudebními tělesy v Plzni, v Praze a v bavorském příhraničí (Bärnau, Plössberg, Flossenbürg a Parkstein).

Mezi naše tradiční akce patří jarní koncert, vystoupení v červnu (závěrečný koncert sezóny), podzimní soustředění a adventní a vánoční koncertování.


Naši sbormistři:

2007 - dosud

Zuzana Černá

pochází z Mělnicka. Navštěvovala střední pedagogickou školu v Berouně a studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (4 roky) učitelství pro 2. a 3.stupeň (ČJ, hud. výchova). Po přestěhování do západních Čech se překvalifikovala na jinou profesi - účetnictví, kterému se věnuje od r. 1997. Nejprve působila ve společnosti Inotech ČR Tachov a po přestěhování do Plzně pracuje od roku 2012 ve firmě ZF Engineering. K hudbě, svému velkému koníčku, si našla cestu jiným způsobem, a to členstvím v několika pěveckých sborech. Na ZUŠ se učila sólovému zpěvu a hře na klavír (10 let), byla členkou pěveckého sboru při střední škole, současně navštěvovala smíšený komorní sbor Berounští špačci a ženský pěvecký sbor Canzona při ČKD Praha, kde strávila 9 let. Od r. 2001 působí ve smíšeném komorním sboru KOZTliveCZ, kde zpívá soprán.


2007 - dosud

Ing. Tomáš Mates, Ph.D.

pochází z Plzně. Vystudoval fakultu aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru tenkých vrstev. V letech 2007-2013 pracoval ve firmě Oerlikon (Švýcarsko) v průmyslovém výzkumu tenkých vrstev. I přes tuto vzdálenost nepřerušil svoji aktivní činnost ve sboru KOZTliveCZ zejména díky obětavému nasazení sbormistryně Zuzany a dalších aktivních členů - Lenky S. a Karla B. Ve Švýcarsku získal další hudební i organizační zkušenosti z účinkování na projektech sboru VocsBox (Sargans) pod vedením 3 různých sbormistrů. Hudbu provozuje již od mládí, kdy se věnoval hře na klavír (8 let) na ZUŠ v Plzni a posléze našel zálibu ve sborovém zpěvu. Zpíval 13 let v Plzeňském dětském sboru a pak od roku 1999-dosud (s pauzou 2008-2013) zpívá tenor ve smíšeném sboru Labyrint v Praze. Je zakládajícím členem sboru KOZTliveCZ, kde zpívá bas.Naši bývalí sbormistři:

1996-2006

Mgr. Jana Válová

pochází z Milevska. Vystudovala pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Má bohaté sborové zkušenosti z několika pěveckých sborů, kterými prošla: MDS Milevsko, Dívčí sbor gymnázia Milevsko, Vysokoškolský dívčí sbor při PF v Českých Budějovicích a Tachovský ženský sbor. Od roku 1999 navštěvuje sbormistovské kurzy pořádané ARTAMA Praha. V současné době působí jako ředitelka ZUŠ v Tachově, spolupracuje s Tachovským dětským sborem a vede jeho přípravné sbory - Cvrčci a Plamínek. Sbor KOZTliveCZ vedla v letech 1996 - 2006.


1993-1994
Mgr. Josef Brabenec

pochází ze Strakonic. Vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni. Hudební a sbormistrovské vzdělání si doplňoval soukromým studiem a účastí na cyklických seminářích vedených Č. Staškem, M. Uherkem, I. Sedláčkem a M. Raichlem. V roce 1973 založil Tachovský dětský sbor, který systematickou a cílevědomou prací dovedl do řad nejlepších sborů v republice. Komorní sbor vedl jeden rok od jeho založení v letech 1993-1994.
O našem názvu:

Dlouho jsme hledali nový výstižný název pro náš pěvecký sbor. Byl zde nápad překřtít komorní smíšený sbor z Tachova, zkráceně "komoru", podle amerického vzoru popových Spice girls na "ŠPAJZ GIRLS AND BOYS". Návrh neprošel. Dále se nabízely různé latinské názvy. Některé bohužel asociovaly termíny, se kterými se setkává při své praxi sexuolog. Návrh neprošel. Občas byly slyšet hlasy, že tím, jak se rozrostly naše řady, přestáváme být komorním sborem a měli bychom si změnit jméno. Ale "K" v názvu nemusí vždy vyjadřovat "komorní". A tak jednotlivá písmena v návrhu jména "KOZTliveCZ", který jsme přijali jako nový oficiální název našeho sboru, mohou znamenat:

K kouzelní a krásní nebo naopak kecající a krafající
O ohleduplní a okouzlující   otravní
Z zářiví a zábavní   zabednění
T talentovaní   trapní a tlachaví
L laskaví, ladní a líbezní   lajdáčtí, líní a loudaví
I inteligentní a interesantní   ignorantští
V výrazní   vlezlí a váhaví
E elegantní a energičtí   egoističtí
C cílevědomí   courající se
Z zlatí   zlobiví

Můžete si vybrat… Co se týče názvu je to zároveň jedno slovo i složenina zkratek a cizích slov. Celek poukazuje na to, že zpíváme i hudbu, jejíž autoři jsou již řadu let mrtvi, jejich hudba je však stále živá. KOZT poukazuje na náš starší název, to jest "Komora z Tachova", LIVE znamená, že zpíváme bez playbacku (což na našich koncertech a našem "Live CD" bezpečně poznáte) a CZ značí státní příslušnost. Takže se jsme prostě KOZTliveCZ.