Hlavní stránka KOZTliveCZ

Pro členy - interní dokumenty

Aktualizováno: 10.03.2015

Interní dokumenty a akce:

Na těchto stránkách se již nepředávájí aktuální informace, ty jsou průběžně předávány emailem a shrnuty v plánovací tabulce na Google Docs.
Zde se nalézají spíše dokumenty archivního významu, ke kterým je potřeba se občas vracet, např. stanovy a seznam funkcí.


Aktualizované stanovy (podle NOZ) z 02/2014:

V těchto odkazech naleznete text Stanov sboru a jejich přílohu (jmenný seznam funkcí a jejich obsazení) a dále zápis ze schůze 14.2.2014, kde jsme tyto stanovy aktualizovali.


Stare stanovy z 01/2007:

V těchto odkazech naleznete text Stanov sboru a jejich přílohu tak, jak byly zaslány při registraci našeho sdružení v březnu roku 2005.

Pro informaci, zde je seznam našich kontaktů z roku 2007 ve formě Obvolávacího pavouka (např. pro možnost kontaktování vysloužilců)na V těchto odkazech naleznete text


Informace o rozdělení sboru v roce 2007:

Na tomto místě naleznete informace o postupu řešení problematiky ohledně vypořádání sborových financí. Jde o období po pátečním revolučním večeru 26.1.2007, kdy jsme se rozloučili s Janou Válovou jako sbormistryní.
Naleznete zde texty mailů a další informace. Jde o to, aby byli všichni informovaní objektivně, zejména když se nemohli zúčastnit nějaké zkoušky, kde valná hromada sboru řešila určité problémy a případně došlo i k hlasování.

Zápisy z: novoročního zasedání sboru ze dne 12.1., z průběhu pátečního večera 26.1., z následných pátečních zkoušek ve dnech 2.2., 9.2. a 16.2. má v papírové podobě archivovány Jitka (možno kdykoli nahlédnout) a zároveň byly zasílány mailem.

Na schůzi v Uranu po soustředění dne 3.3.2007 jsme formulovali text, který byl mailem zaslán Janě Válové a týkal našeho návrhu finančního vypořádání po odchodu 9 členů. V polovině dubna se někteří z 9 členů sešli, prodiskutovali naše návrhy a Jana poté zalala odpověď. Text našeho mailu a zároveň text Janiny odpovědi naleznete ZDE.
Poté kontaktoval Jitku zástupce protistrany - Honza Mareš a při osobním setkání dne 17.4. vznesl následující konkrétní požadavky: upřesnění jmen 9 členů sboru, kteří nepokračují; požadavek výpisu z účtu k 31.1.; finanční vypořádání s jednotlivými členy, ne převod na nově vzniklý sbor; poděkování Radce Kolářové; osobní věci Jany Válové ve mlýně.
Po zkoušce dne 20.4. se sbor seznámil jak s mailovou odpovědí od Jany, tak s uvedenými požadavky a došlo k diskusi. Poté se z možných způsobů řešení odhlasovalo: Kromě Jany, která již členem sboru není, je zbylých 8 osob stále členy sboru, proto je finanční vypořádání se s nimi bezpředmětné.
Text mailové odpovědi zaslané Honzovi dne 26.4. naleznete ZDE.